Rozloučení s našimi absolventy

  • 29. Červen 2021 - 5:48

V pátek 25. 6. 2021 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům naší školy, a to třídy 4.A, oboru zdravotnický asistent a třídy 4.S, oboru sociální činnost. 

Vysvědčení si převzali naši úspěšní maturanti a maturantky v aule školy za hudebního doprovodu žáků P. J. Vejvanovského Kroměříž, kdy celou událost moderovala vyučující odborných předmětů Mgr. Barbora Hofrová. Slavnostní atmosféru zahájenou úvodním proslovem PhDr. Ludmily Hanákové, ředitelky školy, sdílel s úspěšnými maturanty pedagogický sbor školy, rodiče a další hosté maturantů. Maturanti převzali vysvědčení z rukou svých třídních učitelek Mgr. Naděždy Procházkové a Mgr. Veroniky Švachové za mohutného potlesku všech přítomných. Pro absolventy a jejich hosty bylo následně připraveno pohoštění a profesionální fotografování, kterému ještě předcházelo ocenění úspěšných maturantů předsedkyní spolku HARMONIE, Mgr. Lucií Skácelíkovou .

Všem absolventům roku 2021 gratulujeme k úspěšnému zakončení studia na naší škole a tímto se srdečně loučíme a přejeme hodně štěstí do dalšího studia či profesního života.

Za SZŠ Kroměříž Mgr. Veronika Švachová

Fotogalerie zde


Související články