Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Rehabilitační ošetřování v práci ošetřovatele a praktické sestry

Název vzdělávací akce

Rehabilitační ošetřování v práci ošetřovatele a praktické sestry

Typ vzdělávací akce

Odborný kurz

Získaná kvalifikace

Ošetřovatel/ praktická sestra s odbornou způsobilostí k výkonu rehabilitačního ošetřování ve spolupráci s fyzioterapeutem a všeobecnou sestrou se specializovanou způsobilostí

Získané kompetence

Odborná způsobilost pro výkon vymezených zdravotnických činností
u pacientů s indikací rehabilitačního ošetřování pacientů se sníženou soběstačností.

Uplatnění

  • v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo v ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.
  • v zařízeních sociálních služeb - ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích apod.

Počet účastníků

15

Forma studia

Prezenční

Délka studia

45 hodin, z toho 23 hodin praxe

Organizace studia

Studium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách
(15.20 – 19.25), obvykle v pondělí a ve středu

Kritéria pro přijetí

  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
  • zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)

Doklad o ukončení

Osvědčení o úspěšném absolvování

Termín zahájení

3. 4. 2023

Cena

4 500 Kč

Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková
tel.: 605 236 279, e-mail: skacelikova.l@szskm.cz