Realismus a realismy: stručné dějiny pojmu

  • 10. Květen 2021 - 6:07

Již dlouho trvající distanční forma vzdělávání není pro studenty vždy jednoduchá a nenabízí zrovna nepřeberné množství nástrojů, jak by se dala výuka vytrhnout z automatismu.

Proto jsme s 2. A velmi rádi, že jsme mohli ve výuce – i navzdory koronavirové krizi – „online přivítat“ profesora Bohumila Fořta z Ústavu pro českou literaturu v Brně, literárního teoretika a historika.  

Tématem jeho přednášky proslovené 20. dubna 2021 byl kritický realismus a realistické vyprávění, jímž se mimo jiné v hodinách literatury aktuálně zabýváme. Proto byla tato přednáška vítaným zpestřením a ozvláštněním probíhající distanční výuky.

Studenti vyslechli velmi fundovaný výklad, jenž se dotýkal zejména francouzských kriticko-realistických autorů, jakými byli například Balzac, Zola nebo Maupassant. Získali tedy přehled o tom, že tito věhlasní autoři nejsou jen tvůrci románů, ale o románu a literárním díle také teoreticky uvažovali. Pan profesor též mírně nastínil, jak mohou být někdy zažité učebnicové výklady mylné a nepřesné. Proto na závěr přednášky padlo ono zásadní: neexistuje realismus, nýbrž realismy, které se jeden od druhého výrazně liší a bezbřehá literatura se jen těžko spoutává do jasně vymezených definic.  

Chtěli bychom profesoru Fořtovi velmi poděkovat za výklad a věříme, že pro něj chvíle strávené v naší online hodině byly příjemné.

Mgr. Patrik Dudek

co je realismus

iluze a pravda

determinismus

experiment


Související články