Přijímací řízení - základní informace

  • 20. Září 2015 - 6:32

Škola je ve školním roce 2015/2016 zapojena do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Realizací ověřování organizace přijímacího řízení je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 671/2004 Sb. (novelizována vyhláškou č. 245/2015 Sb.).

Tyto a další podrobné informace jsou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz  pod přijímacím řízením - přiložené soubory - Informace o přijímacím řízení, Informace o odvolacím řízení.

Přihlášky

Přijímací řízení

Zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení

Odvolací řízení

 

 

 


Související články