Přihlášky

  • 9. Září 2017 - 10:53

 

Podávání přihlášek

Ke studiu ve Střední zdravotnické škole Kroměříž, se mohou hlásit uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. Zájem o studium projeví uchazeč podáním přihlášky na předepsaném formuláři  do 2. března  příslušného školního roku ředitelce  školy.

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021 se podávají na tiskopisech přihlášek dostupných na těchto adresách:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyplnění přihlášek

Je nutné zvolit vhodný formulář přihlášky, podle oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Do kolonky „Obor vzdělání“ zapíše uchazeč kód a název oboru (podle Rámcového vzdělávacího programu) a pokud je požadováno i zaměření oboru (podle Školního vzdělávacího programu).

IZO školy - uchazeč uvede identifikační číslo uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku. Uchazeč tento údaj zjistí dotazem na dané škole, nebo na www stránkách školy.

Do průměrného prospěchu se nezapočítává hodnocení chování žáka.                           

Přihláška - formulář přihláškyvzor pro vyplnění

 

                                          


Související články