Malý Val otevřel dveře budoucím zdravotnickým asistentům

  • 10. Září 2013 - 10:15

Koncem září se v nemocnici na Malém Valu uskutečnil den otevřených dveří.

Přivítala nás vrchní sestra Damiána úvodním slovem o historii zařízení (20 let vrácení majetku restitucí), pak následovala prohlídka ambulantní a lůžkové části. Pan primář Bařinka informoval přítomné o počtu lůžek a složení zaměstnanců v zařízení a přidal pár informací ze statistiky nemocnice. Prohlídka pokračovala ukázkou RHB pomůcek pro seniory a návštěvou kaple, v níž nás mladá řádová sestřička informovala o sv. Vincentovi de Paul a jeho odkazu. Na závěr jsme si mohli vybrat malé papírové smotky s nejrůznějšími citáty a medailonek P. Marie.  Zařízení patří velký dík za perfektní přípravu i za malou sladkou pozornost.

Mgr. Martina Bílková


Související články