Klub UNESCO Kroměříž

  • 16. Prosinec 2019 - 10:45

Ve čtvrtek 12. prosince jsme uvítali ve škole vzácné hosty – členy klubu UNESCO Kroměříž. 

Seznámili jsme je s historií a současností naší školy. Při prohlídce školy se diskutovalo o moderním vybavení školy, o vzdělávací nabídce, o nabídce mimovyučovacích aktivit pro žáky, ale i o uplatnění absolventů školy a o postavení a prestiži zdravotních sester.

Všem se nám setkání moc líbilo a doufáme, že další setkání v budoucnu opět proběhne, protože jsme škola přidružená k UNESCO a s klubem UNESCO Kroměříž již léta spolupracujeme.

Mgr. Jana Kopúnová


Související články