Jednání školské rady

  • 28. Duben 2015 - 15:00

Školská rada, která od ledna pracuje v novém složení, se 25. března sešla ke svému dalšímu jednání.

Prioritně projednala změny ve školním řádu a návrh rozpočtu školy, následně debatovala o plánech školy v různých oblastech jejího působení.  Společná řeč na téma nových plánů spjatých s praxí žáků vyústila v myšlenku hledat nové trendy v projektech sociálního sektoru, kde se nabízí řada zajímavých námětů. Otázka sepětí teorie a praxe bude hlavní myšlenkou i připraveného kulatého stolu školy se zaměstnavateli, kam byli členové ŠR srdečně pozváni. Na jednání byla přítomna i ředitelka školy, která nové podněty velmi ocenila.

Mgr. Věra Koščová


Související články