Evropský den jazyků

  • 29. Září 2020 - 5:27

26. září se v Evropě každoročně slaví Evropský den jazyků.

Cílem tohoto svátku je nejenom oslava rozmanitosti evropských jazyků, kterými mluví 800 miliónů obyvatel starého kontinentu, ale také snaha podpořit zájem o studium cizích jazyků. Letošní Evropský den jazyků naši studenti oslavili v pátek 25. září projektem, který byl zaměřený na zajímavosti z oblasti jazykovědy anglického jazyka. Studenti, kteří pracovali ve skupinách, si pro své spolužáky připravili banery s ukázkami slangových výrazů, anglických přísloví, přirovnání či idiomů. Dalším úkolem studentů bylo prezentovat informace o reáliích či zásadních historických událostech anglicky mluvících zemí. Pěkným propojením jazykovědných úkolů s oblastí literatury bylo zadání týkající se překladů názvů literárních děl evropských autorů či zajímavosti z oblasti minoritních úředních jazyků, kterými se hovoří na Britských ostrovech.

Studentům děkujeme za pečlivou přípravu a pořízení fotodokumentace.

Kolektiv vyučujících anglického a českého jazyka

Powerpointová prezentace zde

Fotogalerie zde


Související články