Bezpečná škola - Bezpečný život

  • 25. Duben 2016 - 12:55

Na dětském dopravním hřišti v Kroměříži si dnes vyzkoušeli žáci prvních až šestých tříd Základní školy praktické a Základní školy speciální Kroměříž aktivity zaměřené na dopravní výchovu a bezpečné chování v každodenním životě.

Nejvíce ohlasů získalo stanoviště, kde si děti vyzkoušely jízdu na kolech nebo koloběžkách, samozřejmě pouze s cyklistickou přilbou a respektováním veškerých pravidel silničního provozu včetně dopravních značek. Dalšími oblíbenými aktivitami bylo skládání netradičního pexesa tématicky zaměřeného na prevenci nebezpečných životních situací (úrazy, otravy u děti, vniknutí cizí osoby do domu, …..) a poznávání chemických přípravků včetně vymezení zásad zacházení s těmito přípravky v domácnosti.

Všichni zúčastnění si s sebou odnesli upomínkový diplom a malou odměnu. Děkujeme paní učitelce Mgr. Michaele Karafiátové a žákům Střední zdravotnické školy Kroměříž ze třídy 2. A  a  3. B, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci preventivního programu.


Související články