Aktuální sdělení pro uchazeče o studium

  • 12. Duben 2021 - 10:37

V souladu s Mimořádným opatřením MZČR č. 14592/2021-1/MIN/KAN zde ředitelka školy upozorňuje uchazeče o studium na povinné testování před přijímacími zkouškami.

Z výše uvedeného mimořádného opatření vyplývá, že:

  •   každý uchazeč se v posledních 7 dnech před přijímacími zkouškami podrobí testování na Covid 19    ve škole, v níž je aktuálně žákem
  •   škola, v níž bylo provedeno testování, vydá žákovi doklad o výsledku testování
  •   negativní výsledek testování předloží uchazeč při prezenci u přijímací zkoušky
  •   pokud uchazeč nepředloží negativní výsledek testu nebo jiný alternativní doklad, Střední           zdravotnická škola Kroměříž mu neumožní účast na přijímací zkoušce

Informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky z hlediska ochrany zdraví ve škole (materiál MŠMT) zde.

Další informace poskytne Mgr. Jana Kopúnová na tel: 577 002 252.

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

 

 

 

Související články