Zpráva z účasti na 18.ročníku soutěže v poskytování první pomoci

  • 26. Červen 2012 - 12:39

Zpráva z účasti na 18.ročníku soutěže v poskytování první pomoci s mezinárodní účastí konané v Mladých Bříštích pořádané SZŠ aVOŠZ v Jihlavě ve dnech 20 – 21. 6. 20012

Soutěžící družstvo 1.ročníků:
Ivana Halířová – velitelka
Anna Chytilová - členka
David Klučka - člen
Dominik Škopík - člen

      Ve dnech 20.- 21. 6. 2012 jsem se zúčastnila s družstvem složeným z  žáků 1. ročníků SZŠ Kroměříž 18. ročníku celorepublikové soutěže středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci 1.a 2.ročníků  s mezinárodní účastí družstva ze Slovenska, Rakouska a Holandska v poskytování první pomoci konané v Mladých Bříštích. V letošním šk. roce přibyl požadavek účasti poprvé soutěžícího družstva v této soutěži.
     Soutěž se skládala ze dvou částí, přičemž 1. část proběhla již v podvečer příjezdového dne dvěma stanovišti – nehodou u táboráčku se 4 raněnými a hromadným neštěstím ve stodole party mladých lidí.
     2. část soutěže navazovala následující den a obnášela poskytování PP s improvizovanými pomůckami v terénu na 4 stanovištích u dalších zraněných. Členové družstva ošetřovali reálné modelové situace srážky traktoru se 3 pasažéry s motocyklistou a chodcem, akci u chatky i s oběšeným mužem, pádu ze skály mladých lidí, tonutí u potoka.
     V letošním ročníku byl opět k praktické části soutěže přidán i teoretický test na počítači, který obsahoval 15 otázek z oblasti první pomoci a somatologie pro celé družstvo.    
     Zajímavostí pro žáky je taktéž překonávání místního rozbláceného terénu a ošetřování německy mluvících modelů.
     V rámci doprovodného programu organizátoři povolali leteckou záchrannou službu z Jihlavy a ti nám bravurně ukázali helikoptéru, vzlétnutí, vybavení a manipulaci se všemi odbornými pomůckami. Odpověděli nám taktéž všechny záludné otázky z praxe.
     Autentická konfrontace s poměrně náročnými situacemi, komunikace se zahraničními studenty v roli modelů, zkušený přístup jak pedagogů SZŠ z Jihlavy, tak členů týmu ZZS v Jihlavě, to vše přinesla zmiňovaná soutěž.
     Naši žáci se snažili prodat při poskytování první pomoci jednotlivých zranění všechny vědomosti a dovednosti z oblasti PP. Přestože byli handicapováni svým mladším věkem a tudíž i zkušenostmi, v soutěžním zápolení s dalšími 33 družstvy jiných SZŠ vybojovali pěkné 14. místo a nabyli přesvědčení, že je to velmi interesující a příští rok by rádi opětovně bojovali na některé možné soutěži PP.
     Nezbývá než si přát, aby se nemuseli skutečně v životě potýkat s takovými situacemi a doufat, že nadšení nepoleví a nadále se velmi aktivně zapojí do příprav i aktivit v kroužku PP.
     Přeji hodně zdaru a těším se na příští rok!

Hana Kovářová
Koordinátor kroužku PP
Dne 25. 6. 2012          

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články