Zdravotnický výcvik pro žáky SZŠ Kroměříž

  • 21. Květen 2014 - 9:00

Také v tomto školním roce se naši žáci zúčastnili týdenního výcvikového soustředění organizovaného v rámci projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Cílem organizátorů výcviku je upevnit vědomosti žáků získané v rámci běžné školní výuky, prohloubit je a rozšířit o nadstandardní teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti.  Šest dní (od 7. do 12. dubna) se vybraní žáci 3.A a 3.B vzdělávali v téměř každodenním 14hodinovém programu. Byly připraveny teoretické přednášky (např. kanylace periferních žil, Diabetes mellitus a stravování v praxi, problematika otrav a řada dalších), praktická výuka zaměřená např. na nácvik záchrany tonoucího, manipulaci s automatickým externím defibrilátorem (AED) a vše doplňovala simulační výuka (hromadná dopravní nehoda, pád z výšky). Výukové lekce vedli odborníci z praxe (pracovníci odborných oddělení nemocnice u sv. Anny, Zdravotnická záchranná služba JmK a Hasičský záchranný sbor JmK). Žáci měli jedinečnou možnost osobní účasti na spolupráci s PČR, konkrétně s Útvarem rychlého nasazení. Pro účastníky byla připravena simulace reálné situace - evakuace hotelu po napadení nebezpečnými útočníky. Program celého výcviku byl skutečně intenzívní a bohatý. Každý ze zúčastněných žáků si odnesl do budoucího profesního života řadu nových poznatků a hlavně praktických zkušeností i nezapomenutelných zážitků.

Fotogalerie zde


Související články