Zdravotnická škola akcentuje sociální partnerství

  • 24. Duben 2015 - 7:15

Na platformě nově zřízeného střediska praxe začala Střední zdravotnická škola Kroměříž rozšiřovat spolupráci se sociálními partnery.

Očekávaným výsledkem změn bude zkvalitnění praktického vyučování žáků, a to rozšířením počtu pracovišť a zavedením nových forem a metod výuky. Praktické vyučování, které probíhá převážně na pracovištích zaměstnavatelů, je pro žáky významným spojovacím článkem mezi teorií a profesní realitou. Žáci získávají představu o reálném pracovním prostředí, rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti a osvojují si pracovní návyky. Praxe na pracovištích zaměstnavatelů je tedy klíčová pro osvojování všech odborných kompetencí.  Z těchto důvodů škola věnuje přípravě praktického vyučování mimořádnou pozornost.

Jednou z významných aktivit podporujících spolupráci se zaměstnavateli byl Kulatý stůl se sociálními partnery. Diskusní fórum se konalo 23. dubna 2015 od 13.00 do 17.00 hodin v salonku restaurace Taurus. Škola ke kulatému stolu přizvala nejen zástupce osvědčených partnerů školy - Kroměřížskou nemocnici, a.s., Nemocnici Milosrdných sester a Sociální služby města Kroměříže, ale i četné „nováčky“ z řad regionálních poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb, zástupce úřadu práce a zástupce Odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž. Obsah pracovního odpoledne byl jasně vymezen – hodnotila se a rekapitulovala dosavadní spolupráce, ujasňovaly se podmínky pro spolupráci příští. Jednání proběhlo v příjemné atmosféře a přineslo řadu podnětů pro organizování praktického vyučování, ale i náměty pro součinnost zaměstnavatelů na četných mimovyučovacích aktivitách školy. Děkujeme všem zástupcům zdravotnických a sociálních subjektů za účast, i za podněty, které budeme dále rozvíjet. Věříme, že připravovaná kooperace přinese užitek nejen škole, ale i všem zaangažovaným zaměstnavatelům. Spolupracovat se solidními partnery se prostě vyplatí.

PhDr. Ludmila Hanáková

Fotogalerie zde


Související články