Závěrečná aktivita projektu UNIV3

  • 27. Červen 2014 - 12:00

Definitivní tečkou za realizací projektu UNIV3 na SZŠ Kroměříž se stalo závěrečné pracovní setkání realizačního týmu, které se uskutečnilo 27. 6. 2014.

Účastníci pilotního ověřování  - lektoři vzdělávacího programu Sportovní masáž (69-037-M) diskutovali postupy a výsledky pilotního ověřování a vyhodnocovali soulad vytvořeného vzdělávacího programu se stanovenými standardy z Národní soustavy kvalifikací i přínos projektu UNIV3 pro školu.  Z jednání vzešla také konkrétní doporučení pro realizaci vzdělávacího programu Sportovní masáž ve školním roce 2014-2015. Škola bude vytvořený a akreditovaný vzdělávací program nabízet v následujících letech veřejnosti. Prvních 8 přihlášek již máme k dispozici a těšíme se na další zájemce a účastníky. Věříme, že „masérský kurz“ se zařadí mezi oblíbené kurzy, které škola nabízí za účelem rekvalifikací veřejnosti.

PhDr. Ludmila Hanáková, moderátorka pracovního setkání

Fotogalerie zde


Související články