Zapojení školy do projektu UNIV 3

  • 21. Červen 2012 - 12:52

Škola vstupuje do další fáze projektu zaměřeného na „další vzdělávání,“ do projektu UNIV 3.


Bude rozšířena stávající nabídka programů dalšího vzdělávání (DV) o nový program zaměřený na profesní kvalifikaci Sportovní masáž.


Bohaté zkušenosti s aktivitami v probíhajícím projektu UNIV 2 KRAJE, kdy byly vytvořeny tři vzdělávací programy („Rekondiční a sportovní masér,“ „Rozšiřující vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách“ a „Všeobecný sanitář“), byli vyškoleni noví lektoři vzdělávání dospělých a v praxi se dobře osvědčila spolupráce všech členů projektového týmu, budou moci být využity v nové fázi projektu s názvem UNIV 3.


Škole se tímto nabízí možnost podílet se na tvorbě nového programu dalšího vzdělávání s názvem Sportovní masáž. V týmovém způsobu práce budou úzce spolupracovat mentor vzdělávací instituce, metodik dílčího tvůrčího týmu a tvůrci programu. Program bude vytvořen podle dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací.


Novým prvkem je skutečnost, že vytvořený program DV bude výsledkem spolupráce dvou škol, jednou školou gestorskou a druhou školou konzultantskou. V praxi se tak ověří model spolupráce škol z různých krajů ČR, vzájemná komunikace a společný cíl vytvořit novou věc. Naše škola hraje v projektu roli gestorskou. Vzhledem k dosavadní velmi dobré spolupráci s mnoha sociálními partnery lze očekávat, že vzájemná kooperace obou škol na společném cíli bude pro nás další zajímavou zkušeností.
Očekáváme, že získané zkušenosti, další znalosti a nové dovednosti přispějí k zatraktivnění a zpestření vzdělávací nabídky školy, a to v dalším i počátečním vzdělávání.

                                                              Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor vzdělávací instituce
 


Související články