Zapojení školy do pilotního ověřování v projektu UNIV 3

  • 21. Květen 2013 - 8:19

V lednu 2013 byla škole nabídnuta možnost účasti v další aktivitě projektu UNIV 3. Jednalo se o oslovení školy v záležitosti pilotního ověřování nedávno vytvořeného programu podle dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací s názvem „Sportovní masáž.“ Při nabídnuté spolupráci byla vyzvednuta přednost naší školy jakožto akreditované vzdělávací instituce, která se neustále rozvíjí v oblasti dalšího vzdělávání.

Uvedená nabídka školu zaujala, a proto do další projektové aktivity vstoupila. V prostředí školy byly osloveny čtyři zkušení pedagogové, konkrétně učitelky odborných předmětů a lektorky vzdělávání dospělých v jedné osobě, a tyto se v březnu 2013 zúčastnily semináře „Vzdělávání průvodců a hodnotitelů“ v Pardubicích. Následně se téhož měsíce konala porada s mentory škol a metodiky celoživotního učení ve Zlíně a poté v měsíci dubnu byla vedoucím týmů pilotního ověřování určena aktuální tematická konference v Olomouci. Těmito vzdělávacími akcemi byly splněny důležité organizační a administrativní kroky před zahájením vlastního procesu pilotáže.

V současné době škola zaznamenává 22 účastníků – zájemců o vzdělávací program Sportovní masáž. Přihlášení zájemci se účastní jen těch vzdělávacích modulů, které jim byly stanoveny dle výsledků diagnostiky. Pilotní ověřování zajišťují nejen zkušení pedagogové v roli tzv. hodnotitelů a průvodců, ale také zkušení externí lektoři, kteří spolupracují jako tým v čele se svou vedoucí. Od 22. 4. 2013 byla spuštěna výuka dle časového harmonogramu. Škola tak ve svých prostorách vítá vždy 2x týdně nové frekventanty kurzu, který potrvá do prosince 2013.

 

 

Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor vzdělávací instituce


Související články