Zapiš se někomu do života

  • 21. Září 2013 - 12:40

„Nebojte se a jděte do toho! Nemocní potřebují naši pomoc.“

Registr dárců kostní dřeně – jednoduše řečeno – databází zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část svých krvetvorných buněk k transplantaci komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval a to anonymně, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost či vyznání. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku a proto je u nás – stejně jako na celém světě – bezplatně.

ČNRDD (Český národní registr dárců dřeně) patří mezi nejefektivnější pracující registry světa, jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně – WMDA.

Dárcem kostní dřeně může být každý zdravý člověk ve věku 18-35 let, který nemá v anamnéze žádnou závažnou chorobu. Bližší informace naleznete na adrese www.kostnidren.cz nebo www.czechbmd.cz

Děkujeme, že s Vaší pomocí můžeme přispět k záchraně lidských životů.


Související články