Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Název vzdělávací akce

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (akreditace zde)

Typ vzdělávací akce

kurz

Získaná kvalifikace

Absolvováním kurzu účastník získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci u dětí a dospělých v případech náhlých úrazových a neúrazových stavů, včetně život ohrožujících.

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven zasáhnout v případě náhlé poruchy zdraví nebo zajistit prevenci rozvoje komplikací.

Uplatnění

Kurz je vhodný pro jednotlivce i skupiny, jejichž osobní  či profesní zaměření vyžaduje znalost postupů první pomoci (nastávající i stávající zdravotníky škol v přírodě, táborů, trenéry i samotné učitele).

Počet účastníků

10 - 15

Forma studia

prezenční

Délka studia

20 vyučovacích hodin

Organizace 

  • Teoretický modul: 9, 5 hod.
  • Praktický modul: 10, 5 hod.

Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.

Kritéria pro přijetí

---

Způsob ukončení

ověření znalostí testem a praktických dovedností  na  modelových situacích

Doklad o ukončení

osvědčení akreditované MŠMT

Termín konání

kdykoliv

Cena

900 Kč

Přihláška

přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková:

tel: 577 002 250, 605 236 279, e-mail: kurzy@szskm.cz