XXV. výroční setkání UNESCO

  • 20. Říjen 2019 - 7:09

Dne 23. a 24. září 2019 proběhlo 25. zasedání Valného shromáždění Sítě škol UNESCO v ČR.

Jako místo setkání bylo zvoleno město Znojmo, které oplývá řadou kulturních památek. Hostitelskou školou byla Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo.

Na setkání promluvila řada významných hostů, byli mezi nimi například ředitelka hostitelské školy Mgr. Eva Hubatková, Starosta města Znojma Jan Grois, MBA, předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech CSc., náměstkyně ředitele vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Mgr. Lenka Reiterová, představitel Muzea Komenského v Uherském Brodě Mgr. Petr Zemek, PhD.
Program se z velké části konal ve štukovém sále Louckého kláštera a byl zaměřen na prezentace přidružených škol sítě ASP Net, jejichž zástupci představili nejrůznější formy plnění témat z minulého roku. Mimo to došlo k představení i jiných zajímavých témat formou přednášek, které se věnovaly například inkluzi, správným praktikám při obnově biodiverzity, Komenského odkazu pro dnešní školství. Součástí programu byly i komentované prohlídky Znojemských kulturních památek a ukázka progresivních výukových praktik na hostitelské základní škole.
Během zasedání došlo i k podpisu nové charty platné po tři nadcházející roky a vyhlášení nových témat pro školní rok 2019/2020, témata jsou následující:
1. 1670-2020: 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského – rozpracování děl
             1. Infromatorium školy mateřské
             2. Dvéře jazyků otevřené
2. 1989-2019: 30. výročí Sametové revoluce
3. Mezinárodní rok zdraví rostlin
 
Mgr. Lukáš Petrskovský

Související články