XXIII. výroční setkání UNESCO

  • 4. Říjen 2017 - 11:43

Dne 25. a 26. září 2017 proběhlo 23. zasedání Valného shromáždění Sítě škol UNESCO v ČR.

Setkání se tentokrát konalo ve městě Kroměříž a zúčastnilo se ho 90 zástupců z 50 členských

škol sítě. Na setkání promluvili významní hosté, například ředitelka hostitelské školy RNDr. Eva Šílová, starosta města Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec a ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Čech, CSc., který přednášel ve funkci předsedy České komise pro UNESCO.

Program se převážně vztahoval k prezentacím přidružených škol za školní rok 2016/2017 na téma Udržitelný turismus pro rozvoj. Mimo tuto náplň proběhlo několik zajímavých přednášek, například přednáška k projektu protidrogové prevence ´Revolution train´. Hostitelská škola také neopomenula zahrnout do programu exkurze kulturních památek ve městě Kroměříž.

Pro školní rok 2017/2018 byla vyhlášena dvě nová témata:

  1. Osudové osmičky v našich dějinách.
  2. Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru.

Fotogalerie zde


Související články