Workshopy červen 2018

  • 27. Červen 2018 - 13:19

V červnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

 

1. D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 25. 6. 2018.  Přítomno bylo 32 účastníků – učitelky odborných předmětů – učební praxe, ošetřovatelské postupy, odborná praxe a žáci třídy 2. A.

Žáci a také zdravotnický personál nemocnice před zahájení workshopu vyplnili připravené dotazníky týkající se odborné praxe žáků třídy 2. A oboru Zdravotnický asistent.

Následně došlo k vyhodnocení.

 

2.   D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 26. 6. 2018.  Přítomno bylo 27 účastníků – učitelky odborných předmětů – učební praxe, ošetřovatelské postupy, odborná praxe a žáci třídy 2. B.

Žáci a také zdravotnický personál nemocnice před zahájení workshopu vyplnili připravené dotazníky týkající se odborné praxe žáků třídy 2. B oboru Zdravotnický asistent.

Následně došlo k vyhodnocení.


Související články