Výuka klinické propedeutiky

  • 23. Květen 2012 - 7:08

Výuka klinické propedeutiky na Radiodiagnostickém oddělení Kroměřížské nemocnice

Exkurze na Radiodiagnostické pracoviště Kroměřížské nemocnice byla pro žáky završením i doplněním výuky o zobrazovací diagnostice.

Poněkud technicky zaměřené téma je součástí obsáhlého celku vyučovacího předmětu Klinická propedeutika, který můžeme při teoretické výuce ve škole žákům přiblížit pouze prostřednictvím textového a obrazového materiálu.  Z tohoto důvodu je nanejvýš prospěšné umožnit žákům bezprostřední seznámení s provozem radiodiagnostického oddělení .
Jednotlivými pracovišti nás provázel vedoucí laborant pan Jiří Minks. Nejen že žákům vysvětlil  principy a možnosti dílčích postupů při jednotlivých RTG a ultrazvukových vyšetřeních, ale také trpělivě odpovídal na dotazy a ochotně demonstroval přístroje a pomůcky.   Žáky zaujaly mnohé detailní informace a odnesli si cenné poznatky o oddělení, kam se běžně nedostanou ani při odborné praxi. 

PhDr. Ludmila Hanáková
vedoucí odborné výuky

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články