Vítězství v celostátní soutěži první pomoci

  • 29. Duben 2014 - 11:44

23. - 24. 4. 2014 se družstvo dívek vydalo do 315 km vzdálené Lhotky u Mělníka, kde SZŠ z Mělníka pořádala již 9.ročník celorepublikové soutěže v poskytování PP.

Žákyně: Králová Markéta (velitelka), Chytilová Anna, Mrhálková Iva a Pastyříková Michaela zvládly cca 3km trať se 4 autentickými stanovišti v terénních podmínkách, kdy poskytovaly první pomoc a organizovaly si práci v rámci předlékařské první pomoci s improvizovanými pomůckami při resuscitaci novorozence po překotném porodu, při resuscitaci tonoucího a dalších členů posádky převržené loďky, při ošetřování život ohrožujících zranění po pádu dvou parašutistek a nakonec při více poraněních na hromadné akci aktivistů bránících stromy u pracujících dřevorubců. Na vlastní kůži si ověřily v praxi vědomosti a dovednosti získané v rámci práce v kroužku první pomoci. Dokázaly vybojovat v konkurenci 20 družstev čtrnácti SZŠ naší republiky nádherné 1. místo !!!

Všem patří velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Hana Kovářová

Koordinátorka kroužku první pomoci  

Fotogalerie zde                        

 


Související články