Úspěch školy v soutěži o nejlepší internetové stránky

  • 7. Leden 2012 - 21:26

Velmi příjemnou zprávou pro naši školu byly nedávné výsledky soutěže o nejlepší internetové stránky škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem.

Vybraným zástupcům školy byl dne 14.12.2011 slavnostně předán diplom za 3. místo.

Ocenění nás samozřejmě těší a současně nás vyzývá k dalšímu zdokonalování elektronického portrétu jak především současné podoby, tak i připomenutí historie školy, která patří k tradiční vzdělávací instituci v oblasti zdravotnické a sociální. Děkujeme celému týmu zaměstnanců za jejich spolupodíl na získaném ocenění a s elánem pokračujeme v dalším kvalitativním růstu naší webové stránky.


Mgr. Dagmar Ondrušková
ředitelka školy


Související články