UNESCO cestování

  • 11. Prosinec 2016 - 13:46

Rok 2017 byl vyhlášen rokem udržitelného turismu pro rozvoj

Setkání škol proběhne v měsíci září 2017 v Kroměříži. Zdánlivě nesouvise

jící téma nabízí několik příležitostí i pro zdravotnické zaměření naší školy. Již nyní se seznamujeme s různými formami cestovního ruchu a plánujeme návštěvy zajímavých turistických lokalit. Harmonogram činností je následující:

  • Do konce ledna si každá třída zvolí místo návštěvy
  • Do konce února promyslí, jak bude prezentovat své zážitky a jak zpracuje dané téma cestovního ruchu.
  • Během měsíce dubna se budou realizovat výlety
  • Během měsíce června proběhne projektový den s prezentací všech navštívených míst

Spojujeme zábavu s poznáním a moc se těšíme na jarní výlety!


Související články