Umíte se bavit a aktivně odpočívat?

  • 27. Červen 2016 - 12:50

Jako každoročně, tak i letos si učitelé a studenti prvních ročníků Střední zdravotnické školy Kroměříž připravili na konec června – 24.6.2016 akci pro děti pod názvem „Umíte se bavit a aktivně odpočívat? „

Bohatý interaktivní program byl zaměřen zejména na znalosti z biologie člověka, správné poskytnutí první pomoci, ošetřovatelské postupy, prevenci úrazů a zacházení s chemickými látkami v domácnosti, matematicko logické dovednosti, pohybové dovednosti, komunikaci v anglickém jazyce a spolupráci ve skupině. Všechny velmi zaujalo poznávání historických pomůcek z lékařského a ošetřovatelského oboru.

Skupina žáků základních škol plnila na jednotlivých stanovištích zadané úkoly, které byly bodově ohodnoceny. Vítězná družstva si pak odnesla domů „zdravé“ odměny potřebné pro ústní hygienu.

Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným školám – Základní škole Kvasice, Základní škole Zborovice, Základní škole U Sýpek Kroměříž a Základní škole Oskol Kroměříž.

Těšíme se na další spolupráci v pořádání podobných akcí i v příštím školním roce.

Mgr. Andrea Machalová

Fotogalerie zde


Související články