Umíme se bavit a aktivně odpočívat?

  • 27. Červen 2017 - 7:47

Dne 23. června 2017 se v prostorách Střední zdravotnické školy Kroměříž uskutečnil preventivní program „Umíme se bavit a aktivně odpočívat?“ 

Akce se zúčastnilo celkem 65 žáků ze tří základních škol – ZŠ Komenského Kroměříž, ZŠ U Sýpek a ZŠ Střílky.

Učitelé si na jednotlivých stanovištích připravili různé aktivity nejen z oblasti zdravotnické (provedení kardiopulmonální resuscitace, přebalování kojence, poznávání historických zdravotnických nástrojů a pomůcek, orientace v anatomii člověka, zdravá výživa, aj.), ale také z oblasti matematické, cizojazyčné či pohybové.

Všem zúčastněným soutěžícím se akce velmi líbila. Poděkování za realizaci preventivního programu patří učitelům a žákům z tříd 1.A, 1.B a 2.B.

Mgr. Andrea Machalová

Fotogalerie zde


Související články