Ukončení činnosti školy v projektu UNIV 3

  • 22. Říjen 2012 - 9:36

Na konci září 2012 naše „gestorská škola“ ukončila své projektové aktivity a činnost v projektu UNIV 3.

Pod vedením metodika dílčího tvůrčího týmu, který organizoval a řídil práci tvůrců vzdělávacího programu, byl v rámci jejich vzájemné spolupráci úspěšně vytvořen modulový rekvalifikační program Sportovní masáž. Po postupném provádění korektury textu dle doporučení metodika kraje byla následně vytvořena finální grafická úprava programu podle dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací s názvem „Sportovní masáž.“ Během zpracovávání dokumentu se také uskutečnila porada se sociálními partnery školy a došlo ke spolupráci s konzultantskou školou SZŠ Beroun. V současné době se text vzdělávacího programu převádí do nově vytvořeného elektronického systému, aby vznikl nový celek s moderní technologií pro nabídky rekvalifikačního vzdělávání. Pilotování nově vytvořeného programu bude probíhat v podmínkách naší školy od roku 2013. Škola dostala prostřednictvím své účasti v projektu příležitost ke svému dalšímu rozvoji v oblasti dalšího vzdělávání. Všem zainteresovaným osobám z učitelského sboru patří poděkování za jejich vykonanou práci.

Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor vzdělávací instituce


Související články