Učební praxe třídy 3. A v rámci diagnostického bloku

  • 28. Únor 2017 - 12:24

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a žáci 3. ročníku pokračují ve své učební praxi. 

Ve druhém pololetí žáci změnili své působiště, a to  z Nemocnice Milosrdných sester na diagnostický blok. Změna to je zcela zásadní, jelikož žáci poznávají kouzlo zdravotnictví opět z jiného pohledu. Svoji praxi vykonávají především v laboratořích (např. v biochemické laboratoři, na transfúzním a hematologickém oddělení, centrální sterilizaci aj.), kde pronikají  do tajů příjmu, zpracování a rozboru biologického materiálu.

Učební praxe v laboratorních službách zprostředkovává žákům náhled a zkušenost se zpracováním jednotlivých vzorků, které běžně odebírají na ošetřovací jednotce (např. moč, krev, sputum aj.). Další devízou je skutečnost, že zpracování biologického materiálu sice začíná na oddělení, ale jeho cesta pokračuje ještě dále, a to do jednotlivých laboratoří. Žáci si zde mohou uvědomit paralelu, jak důležité je pro laboratorního pracovníka provést odběr biologického materiálu dle požadavků a standardů laboratoří, aby nebyl vzorek znehodnocen. Dále žáci pracují  také  na Gastroeneterologické ambulanci, kde jsou přítomni celé řady vyšetření zažívacího traktu (např. kolonoskopie, zavádění PEG či FGS) a mohou tak reálně nahlédnout skrze techniku a optiku do lidského těla.

Nelze opomenout také Centrální sterilizaci, která zajišťuje kompletní péči a sterilizaci nástrojů a pomůcek pro všechna oddělení nemocnice či EEG a EMG laboratoř, kde dochází k vyšetření klientů s různými neurologickými poruchami.

Věřím, že učební praxe v diagnostickém bloku přinese žákům komplexní pohled na poskytování ošetřovatelské péče, která nezahrnuje pouze lůžkovou část, ale také laboratorní služby.

Fotogalerie zde

Mgr. Barbora Hofrová

 


Související články