Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební plán


Učební plán ročníkový

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura 211+121+19
Cizí jazyk221+221+111
Dějepis a teorie kultury 1 - - 0+1 - 2
Občanská nauka - 111 - 3
Fyzika - 1 - - - 1
Chemie - 10+1 - - 2
Biologie a ekologie1 - - - - 1
Matematika1211 - 5
První pomoc0+1 - - - - 1
Informační a komunikační technologie - - 1 - - 1
Ekonomika - - - - 11
Somatologie1+1 - - - - 2
Klinická propedeutika10+1 - - - 2
Ochrana veřejného zdraví1 - - - - 1
Mikrobiologie a hygiena - 1 - - - 1
Latinská terminologie1 - - - - 1
Teorie ošetřovatelství111126
Ošetřovatelské postupy242 - - 8
Učební praxe - - 37717
Psychologie a komunikace - 111 - 3
Semináře - - - - 22
Celkem v ročníku161616161680

Volitelné předměty

1. ročník

Cizí jazyk
Anglický jazyk2
Německý jazyk2

2. ročník

Cizí jazyk
Anglický jazyk2
Německý jazyk2

3. ročník

Cizí jazyk
Anglický jazyk3
Německý jazyk3

4. ročník

Cizí jazyk
Anglický jazyk2
Německý jazyk2

5. ročník

Semináře
Společenskovědní seminář2
Cvičení z matematiky2
Seminář z informačních a komunikačních technologií2
Základy psychiatrie2
Základy geriatrie2
Etika ve zdravotnictví2

Cizí jazyk
Anglický jazyk2
Německý jazyk2

Poznámky:

 

1. Ve výuce cizích jazyků si žák volí anglický nebo německý jazyk.

 

2. V předmětech ošetřovatelské postupy, první pomoc, odborná praxe, cizí jazyky, informační a komunikační technologie probíhá výuka ve skupinách v odborných učebnách.

 

3. Předmět odborná praxe probíhá v klinických podmínkách zdravotnických a sociálních zařízení.

 

4. Volitelné předměty slouží k posílení a prohloubení odborného vzdělání a k přípravě na maturitní zkoušku.

 

5. Integrovaný předmět český jazyk a literatura zasahuje do dvou vzdělávacích oblastí:

    - jazykové vzdělávání a komunikace

    - estetické vzdělávání.

 

6. Integrovaný předmět dějepis a teorie kultury zasahuje do dvou vzdělávacích oblastí:

    - společenskovědní vzdělávání

    - estetické vzdělávání.