Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Teorie ošetřovatelství


1  týdně, P
Specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení
Dotace učebního bloku:   1
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • popíše odbornou terminologii a úseky interního oddělení oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, pracovní režim, vyšetřovací metody a léčbu
 • uvede specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení

 • odborná terminologie, úseky interního oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, pracovní režim, vyšetřovací metody a léčba
 • specifika ošetřovatelské péče na interně

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Latinská terminologie

1. ročník

Latinská slovní zásoba

Učební praxe

3. ročník

Management ošetřovatelské péče

Učební praxe

3. ročník

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o pomůcky, úprava lůžka, péče o hygienu

Učební praxe

3. ročník

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o výživu

Učební praxe

3. ročník

Sledování fyziologických funkcí

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Učební praxe

4. ročník

Příjem, překlad, propuštění, péče o staré a chronicky nemocné

Učební praxe

4. ročník

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o pomůcky, úprava lůžka, péče o hygienu

Učební praxe

4. ročník

Podávání léků

Učební praxe

4. ročník

Aplikace léků injekcemi, infuze

Učební praxe

4. ročník

Specifika péče o staré a chronicky nemocné

Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami oběhového systému
Dotace učebního bloku:   4
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • objasní charakteristiku, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u onemocnění - ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, hypertenze, akutní a chronické srdeční selhání, onemocnění periferních tepen, onemocnění periferních žil
 • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů ošetřovatelské péče u těchto onemocnění - ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, hypertenze, akutní a chronické srdeční selhání, onemocnění periferních tepen, onemocnění periferních žil
 • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

 • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče včetně zvláštností poskytování ošetřovatelské péče u onemocnění - ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, hypertenze, akutní a chronické srdeční selhání, onemocnění periferních tepen, onemocnění periferních žil

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Psychologie a komunikace

4. ročník

Zdravotnická psychologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Zdraví a nemoc

První pomoc

1. ročník

Stavy bezprostředně ohrožující život - neodkladná resuscitace

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Somatologie

1. ročník

Krevní oběh

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná symptomatologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Fyzikální vyšetření

Klinická propedeutika

2. ročník

Vyšetřovací metody

Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami dýchacího ústrojí
Dotace učebního bloku:   3
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u těcho onemocnění - zánětlivé onemocnění - zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích, zánětlivé onemocnění dolních cest dýchacích, chronická obstrukční plicní nemoc, astma průdušek, tuberkulóza plic, ostatní onemocnění (dechová nedostatečnost)
 • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelskéhoprocesu a postupů ošetřovatelské péče u těcho onemocnění - zánětlivé onemocnění - zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích, zánětlivé onemocnění dolních cest dýchacích, chronická obstrukční plicní nemoc, astma průdušek, tuberkulóza plic, ostatní onemocnění (dechová nedostatečnost)
 • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

 • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, oštřovatelská péče u onemocnění - zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích, zánětlivá onemocnění dolních cest dýchacích, chronická obstrukční plicní nemoc, astma průdušek, tuberkulóza plic a ostatní onemocnění (dechová nedostatečnost)

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Somatologie

1. ročník

Dýchací systém

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná symptomatologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Fyzikální vyšetření

Klinická propedeutika

2. ročník

Vyšetřovací metody

Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami trávicího ústrojí
Dotace učebního bloku:   3
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody a léčbu u těchto onemocnění - vředová choroba duodena, onemocnění jater (zánět, cirhóza, selhávání), onemocnění žlučníku a žlučových cest, onemocnění pankreatu (zánět), onemocnění střev (morbus Crohn, colitis ulcerosa, průjem, zácpa)
 • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů ošetřovatelské péče u těchto onemocnění - vředová choroba duodena, onemocnění jater (zánět, cirhóza, selhávání), onemocnění žlučníku a žlučových cest, onemocnění pankreatu (zánět), onemocnění střev (morbus Crohn, colitis ulcerosa, průjem, zácpa)
 • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

 • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče u onemocnění - vředová choroba žaludku a dvanácterníku, onemocnění jater (zánět, cirhóza, selhávání), onemocnění žlučníku a žlučových cest, onemocnění pankreatu (zánět), onemocnění střev (Cronova choroba, zánět, průjem, zácpa)
 • Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Somatologie

  1. ročník

  Trávicí systém

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami žláz s vnitřní sekrecí
  Dotace učebního bloku:   2
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u těchto onemocnění - onemocnění pankreatu (diabetes mellitus), onemocnění štítné žlázy, onemocnění nadledvin
  • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů u těchto onemocnění - onemocnění pankreatu, onemocnění štítné žlázy, onemocnění nadledvin
  • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

  • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče u onemocnění - pankreatu (diabetes mellitus), štítné žlázy, nadledvin

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Somatologie

  1. ročník

  Látkové řízení organismu

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami krve
  Dotace učebního bloku:   1
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u těchto onemocnění - anémie, krvácivé stavy
  • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů u těchto onemocnění - anémie, krvácivé stavy
  • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

  • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče u onemocnění - anémie, krvácivé stavy

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Somatologie

  1. ročník

  Krev

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení
  Dotace učebního bloku:   1
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • uvede odbornou terminologii a úseky chirurgického oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, pracovní režim, vyšetřovací metody a léčbu
  • uvede specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení

  • odborná terminologie, úseky chirurgického oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, pracovní režim, vyšetřovací metody a léčba
  • specifika ošetřovatelské péče na chirurgii

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Latinská terminologie

  1. ročník

  Latinská slovní zásoba

  Učební praxe

  3. ročník

  Management ošetřovatelské péče

  Učební praxe

  3. ročník

  Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o pomůcky, úprava lůžka, péče o hygienu

  Učební praxe

  3. ročník

  Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o výživu

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Léčebné metody

  Učební praxe

  4. ročník

  Příjem, překlad, propuštění, péče o staré a chronicky nemocné

  Učební praxe

  4. ročník

  Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o pomůcky, úprava lůžka, péče o hygienu

  Učební praxe

  4. ročník

  Podávání léků

  Učební praxe

  4. ročník

  Aplikace léků injekcemi, infuze

  Učební praxe

  4. ročník

  Specifika péče o staré a chronicky nemocné

  Předoperační, perioperační a pooperační péče
  Dotace učebního bloku:   4
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • vysvětlí organizaci práce v operačním traktu (druhy sálů, zařízení, vybavení, hygienické požadavky na provoz operačního traktu)
  • popíše pojem anestezie a její druhy
  • rozliší předoperační přípravu nemocného – dlouhodobá, krátkodobá, bezprostřední
  • popíše přípravu nemocného k urgentní operaci
  • popíše problematiku premedikace
  • charakterizuje perioperační a pooperační péči
  • definuje specifika předoperační a pooperační péče u diabetika
  • uvede specifika předoperační a pooperační péče u dítěte
  • popíše komplikace pooperačního období
  • vysvětlí ošetřovatelskou péči o bolest u nemocného po chirurgickém výkonu

  • organizace práce v operačním traktu (druhy sálů, zařízení, vybavení, hygienické požadavky na provoz operačního traktu)
  • anestezie – místní, celková a jiné anestetické postupy, udržení dýchacích cest během výkonu
  • předoperační příprava nemocného – dlouhodobá, krátkodobá, bezprostřední
  • příprava nemocného k urgentní operaci
  • premedikace
  • perioperační a pooperační péče
  • specifika předoperační a pooperační péče u diabetika
  • specifika předoperační a pooperační péče u dítěte
  • komplikace pooperačního období
  • ošetřovatelská péče o bolest po chirurgickém výkonu

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Léčebné metody

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Ošetřovatelská péče u klienta před a po operaci trávicího ústrojí
  Dotace učebního bloku:   4
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u těchto onemocnění – NPB, operace žaludku, nádorové onemocnění tlustého střeva, péče o stomii, onemocnění žlučníku, biliární kolika
  • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů ošetřovatelské péče u těchto onemocnění - NPB, operace žaludku, nádorové onemocnění tlustého střeva, péče o stomii, onemocnění žlučníku, biliární kolika
  • uvede zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

  • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče u onemocnění - náhlé příhody břišní, operace žaludku, nádorové onemocnění tlustého střeva - péče o stomii, onemocnění žlučníku, žlučníková kolika  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Zdraví a nemoc

  První pomoc

  1. ročník

  Úrazy - poranění břicha a pánve

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Léčebné metody

  Somatologie

  1. ročník

  Trávicí systém

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním štítné žlázy z chirurgického hlediska
  Dotace učebního bloku:   1
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů u nemocného před a po operaci štítné žlázy
  • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u těchto onemocnění - péče o nemocné před a po operaci štítné žlázy
  • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

  • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče o nemocné před a po operaci štítné žlázy

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Ošetřovatelská péče v traumatologii
  Dotace učebního bloku:   7
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u onemocnění - krvácení do trávící trubice (jícnové varixy, hemateméza, meléna, enteroragie), úrazy, zlomeniny (extenze, sádrové obvazy, amputace), poranění hrudníku a páteře, poranění hlavy ( kontuze, komoce, komprese), poruchy vědomí
  • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů ošetřovatelské péče u těchto onemocnění - krvácení do trávící trubice (jícnové varixy, hemateméza, meléna, enteroragie), úrazy, zlomeniny (extenze, sádrové obvazy, amputace), poranění hrudníku a páteře, poranění hlavy ( kontuze, komoce, komprese), poruchy vědomí
  • demonstruje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům na příkladu

  • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče u onemocnění - krvácení do trávící trubice (jícnové varixy, hemateméza, meléna, enteroragie), úrazy, zlomeniny (extenze, sádrové obvazy, amputace), poranění hrudníku a páteře, poranění hlavy (kontuze, komoce, komprese), poruchy vědomí

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Zdraví a nemoc

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Léčebné metody

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Specifika ošetřovatelské péče na urologickém oddělení
  Dotace učebního bloku:   1
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • uvede odbornou terminologii a úseky urologického oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, pracovní režim, vyšetřovací metody a léčbu
  • uvede specifika ošetřovatelské péče na urologickém oddělení

  • odborná terminologie, úseky urologického oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, pracovní režim, vyšetřovací metody a léčba
  • specifika ošetřovatelské péče na urologii

   

   

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Latinská terminologie

  1. ročník

  Latinská slovní zásoba

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Léčebné metody

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Učební praxe

  4. ročník

  Příjem, překlad, propuštění, péče o staré a chronicky nemocné

  Učební praxe

  4. ročník

  Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o vyprazdňování

  Učební praxe

  5. ročník

  Realizace základní ošetřovatelské péče -péče o vyprazdňování, péče o vyprazdňování - stomie

  Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami ledvin a močových cest
  Dotace učebního bloku:   2
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • charakterizuje příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčbu u těchto onemocnění - zánětlivá onemocnění ledvin, selhávání ledvin, renální kolika
  • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů u těchto onemocnění - zánětlivá onemocnění ledvin, selhávání ledvin, renální kolika
  • rozlišuje a respektuje zvláštnosti poskytování ošetřovatelské péče dětem a seniorům

  • charakteristika onemocnění, příčiny, klinické příznaky, vyšetřovací metody, léčba, ošetřovatelská péče u onemocnění - zánětlivá onemocnění močových cest, selhání ledvin, renální kolika

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Somatologie

  1. ročník

  Vylučovací systém

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná patologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Obecná symptomatologie

  Klinická propedeutika

  1. ročník

  Fyzikální vyšetření

  Klinická propedeutika

  2. ročník

  Vyšetřovací metody

  Klíčové kompetence

  Kompetence k učení
  • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
  • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
  Kompetence k řešení problémů
  • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
  Komunikativní kompetence
  • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
  Personální a sociální kompetence
  • přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
  Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
  Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
  Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií

  Odborné kompetence

  Provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
  • podíleli se na zajištění herních aktivit dětí
  Poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře
  • podávali léčebné přípravky, s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku
  • podíleli se na ošetření akutní a chronické rány
  • připravovali pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovali, poskytovali ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich
  • podíleli se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů
  • pracovali se zdravotnickou dokumentací
  Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
  • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik