Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Profil absolventa

Způsob ukončování vzdělávání


Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se řídí právními předpisy v platném znění. Dokladem o absolvování středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné vykonání maturitní zkoušky opravňuje absolventa k výkonu povolání nebo k dalšímu vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách. Podrobné informace o obsahu maturitní zkoušky jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ŠVP (3.10 Způsob ukončení vzdělávání).