Sportovně turistický kurz

  • 12. Červen 2013 - 10:47

Sportovně turistický kurz druhých ročníků proběhl ve dnech 3. 6. – 6. 6. 2013 v rekreačním zařízení Baldovec, které se nachází na území Moravského krasu, pár kilometrů od propasti Macocha.

Centrum je situováno v malebném údolí Bílé vody, obklopeno hlubokými lesy a panenskou přírodou.

        Program turistického kurzu byl zajímavý a žáci si odnáší nevšední zážitky především z adrenalinového centra. Svoji odvahu si prověřili v lanovém centru, na horolezecké věži, v paintballu, na lanovce a dalších sportovních aktivitách. První den jsme navštívili Punkevní jeskyni a propast Macochu, ale bohužel nám nepřálo počasí a naše pěší turistická trasa na Baldovec původně po svých byla nahrazena jízdou autobusem. Počasí nám neumožnilo vykonávat i některé další pohybové aktivity, které jsme museli nahradit soutěžemi v místnosti. Bohužel na závěr se nekonal ani oblíbený táborák a večerní stezka odvahy.

       Rekreační zařízení nabízelo také řadu možností relaxace ve wellness centru, solnou jeskyni, masáže. Někteří naši žáci tuto možnost využili a moc se jim líbila.

 Cílem kurzu byla orientace v přírodě, sportování, překonávání překážek, rozvoj pohybových dovedností a schopností, ale také utužení kolektivu ve třídě a mezi třídami.

Vzhledem k tomu, že počasí nám po celou dobu pobytu nebylo příznivě nakloněno, museli jsme ve spolupráci s našimi  instruktory na situaci  zareagovat. Uspořádali tak pro žáky diskotéku a zpěvy za doprovodu kytary.

Žáci respektovali zásady BOZP a na kurzu nedošlo k žádnému úrazu.

        Doufám, že jsme žáky podnítili i k netradičním sportovním aktivitám, určitě většina z nich překonala své možnosti a doufám, že na turistický kurz budou rádi vzpomínat.

 

 

                                                                                   Zpracovala: Mgr. Alena Černá

 

Fotogalerie zde.


Související články