Soutěž v úpravě lůžka

  • 19. Prosinec 2013 - 9:27

Dne 10. 12. 2013 se na naší škole konala soutěž v úpravě lůžek.

Své síly změřilo 6 žáků z prvního ročníku, a to Petra Sovadinová, Daniel Konečný, Hana Měrková, Klára Šulková, Natálie Lysáková a Karel Doležel ,  role pacientů si vyzkoušely Hana Ovčačíková, Adéla Žourková a Adéla Kopečná. Celá soutěž se konala pod dohledem paní učitelky Panákové a Hofrové. Nad výkony soutěžících bděla  porota ve složení : staniční sestra Pavlína Karkusová, paní učitelka Vlasta Bezděková a žáci 4. A Iveta Smýkalová a Viktor Ševčík, jako hosté se přišly se podívat paní zástupkyně Hanáková a Kuciánová a paní učitelka Gelová.

Po úvodních slovech, představení poroty a soutěžících, se mohlo začít. Jako první nastoupili Natálie, Daniel a Klára. Začátek se odehrával jako v nemocnici. Žáci přišli ke svým pacientům, představili se, obeznámili pacienta s tím, co budou dělat, a nakonec ho poprosili, aby uvolnil postel. Teď už se mohli dát do práce. Připravili si pomůcky, nasadili empíry a už to lítalo. Totéž se opakovalo u další trojice, tam se do převlékání vrhli Hana, Karel a Petra. Značná nervozita vedla k občasným chybám, ale nakonec z toho vzešla pěkně odvedená práce. Zpestřením soutěže bylo i vystoupení Terezy Pospíšilové, která předvedla, jak by vypadala komunikace s pacientem v anglickém jazyce.

A jak to celé skončilo?  Žáci, kteří seděli dokola kolem učebny a bedlivě sledovali celé dění, měli vybrat miss sympatie. Tou se stala Petra Sovadinová. Poté se porotci radili, udělovali body a shodli se na dvou vítězkách: Petře Sovadinové a Natálii Lysákové. Vítězky i další soutěžící byli odměněni a všichni zúčastnění si odnáší hřejivý pocit z dobře odvedené práce.

V. Michlíčková, A. Kozáková

Fotogalerie zde

                                                                                                                                            


Související články