Soutěž v první pomoci a my

  • 28. Červen 2018 - 5:45

20. - 21. 6. 2018 se žáci 1. ročníku SZŠ Kroměříž zúčastnili 24. ročníku celorepublikové soutěže středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci 1. a 2. ročníků s mezinárodní účastí družstev ze Slovenska, Rakouska a Německa.

Celkem se tedy zúčastnilo 33 soutěžních družstev. Soutěž se konala v krásném prostředí Vysočiny, konkrétně v Mladých Bříštích u Jihlavy. Naše soutěžící družstvo bylo složeno z velitelky Adély Sedlářové a členů Lucie Pospíšilové, Aleše Trhlíka a Adély Zavřelové.

Celá soutěž byla rozdělena do dvou dnů. Žáci soutěžili celkem na devíti stanovištích. Zranění byla pestrá, např. dopravní autonehoda, pád parašutisty s anafylaktickým šokem, překotný porod, hromadné neštěstí ve stodole aj. Modelové situace byly zcela věrohodné.  Celá soutěž se konala v přírodě, takže žáci museli zvládnout i pohyb v terénu. Dále se žáci museli poprat i s komunikací v cizím jazyce, jelikož ranění figuranti byli i z Německa, takže naši žáci to neměli vůbec lehké, soutěže  se  však zúčastnili se ctí. Obsadili krásné 29. místo ve velké konkurenci. Zaslouží si velkou pochvalu.

Mgr. Strnadelová Petra

Fotogalerie zde

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články