Soutěž v první pomoci

  • 28. Červen 2018 - 6:43

Blížící se konec školního roku nám opět přinesl každoroční soutěž v první pomoci pro 1. ročníky. 

Celkem se sešlo 9 družstev po třech členech ze studijních oborů sociální činnost a zdravotnický asistent. Jejich úkolem bylo uplatnit své znalosti a dovednosti z předmětu první pomoc, a to na sedmi stanovištích v okolí školy. Modelové situace byly různorodé – od zlomenin, popálenin, krvácení až po otravu alkoholem, zástavu dechu a nově hromadnou dopravní nehodu.

Velké poděkování patří všem zúčastněným soutěžícím, ale také učitelům, ostatním žákům a odborníkům integrovaného záchranného systému.

S přáním krásného dne Marky a Šimon, 3.B

Fotogalerie zde

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články