Slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/2019

  • 1. Červenec 2019 - 7:58

V pátek 28. června 2019 proběhlo v aule slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/2019.

Svým úvodním hudebním příspěvkem studenti 3.B Petr Vláčil a Miroslav Olivík přispěli k celkové příjemné atmosféře posledního školního dne.  Následoval úvodní proslov paní ředitelky, která studentům popřála hezké prázdniny strávené aktivním odpočinkem a učitelům poděkovala  za jejich celoroční práci.  Při této příležitosti byly předány ceny studentům za školní video soutěž a účast na projektu Centrum zdraví. Kromě toho třídní učitelky předaly svým žákům poukázky za práci pro třídní kolektiv a za reprezentaci školy.

Všem studentům, pedagogům i vedení školy přejeme hezké prázdniny.

Kolektiv sekce anglického jazyka.

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články