Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

  • 11. Červen 2017 - 6:35

V pátek 9. června 2017 jsme ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži prožívali spolu s letošními maturanty – již úspěšnými absolventy školy, s jejich rodiči a přáteli, radost z dosažených úspěchů.

29 absolventů denního studia oboru Zdravotnický asistent a oboru Sociální činnost a 19 absolventů večerního studia oboru Zdravotnický asistent převzalo z rukou třídních učitelů maturitní vysvědčení.  Mnoho absolventů obdrželo i různá ocenění a pochvaly za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích nebo za účast v dlouhodobých projektech jako je dobrovolnictví, Zdravý úsměv nebo Centrum zdraví.  S absolventy se přišli rozloučit i zástupci významných sociálních partnerů školy – za Kroměřížskou nemocnici MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, ředitelka nemocnice a za Nemocnici Milosrdných sester ředitel nemocnice MUDr. Antonín Bařinka.

Všem  absolventům gratulujeme k dosaženému úspěchu a přejeme jim zdárné budování další profesní kariéry a spokojený osobní život.

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

Fotogalerie zde

 


Související články