Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

  • 7. Leden 2019 - 9:33

Dne 17. prosince 2018 v 8 hodin v učebně 318 se uskutečnila první část školního kola olympiády v anglickém jazyce.

Ta byla zaměřena na prokázání nejen znalostí anglické gramatiky (časy, podmínkové věty, frázová slovesa …), ale také schopnosti porozumění čteného i mluveného anglického textu včetně pochopení jednoduchých anglických přísloví. Součástí soutěže bylo také vypracování slohové práce na předem neznámé téma, které bylo tentokrát stanoveno na „e-mail kamarádovi o prázdninách“. Do druhé finální části školního kola anglické olympiády postupují:

Adriana Lakosilová a Žaneta Černošková. Oběma soutěžícím blahopřejeme.

Termín finále školní části anglické olympiády bude upřesněn v nejbližších dnech.Tato druhá závěrečná část školní olympiády v anglickém jazyce bude zaměřena na konverzaci a především na schopnost účelně využívat slovní zásobu.

Mgr. Marta Bakalíková

 

T


Související články