A „Seznamovák“ máme za sebou…

  • 10. Září 2013 - 10:14

Ve dnech  od 6. do 8. září 2013 proběhl v areálu Chaty pod Tesákem seznamovací pobyt.

Akce byla určena pro žáky nastupující v naší škole do prvních ročníků. Byla to jedinečná příležitost, jak navázat přátelství se svými budoucími spolužáky, dozvědět se spoustu užitečných informací od žáků z vyšších ročníků, ale také jak se seznámit s některými učiteli střední zdravotnické školy jinak než před tabulí.

Prostřednictvím nejrůznějších činností, za všechny jmenujme alespoň sportovní hry a soutěže v netradičních disciplínách, táborák a karaoke, noční hry či jiné zážitkové aktivity, jsme měli možnost vyzkoušet si, jak rychle a dobře se dokážeme adaptovat na nové situace i spolužáky. Mohli jsme si vyzkoušet přikládání pneumatické dlahy, nesení těžce raněného, poskytnutí první pomoci atd. Zjistili jsme, že už nyní se dokážeme vyrovnat s odlišnostmi každého z nás a respektovat jeden druhého. Věříme, že nově získaná přátelství nám pomohou překonat první těžké přechodové období, kdy se z žáků základních škol stávají studenti školy střední, a že si dokážeme s ledasčím lépe poradit i v nově utvořených třídních kolektivech.

„Seznamovák“ nás nadchl nejen díky krásnému počasí, ale uvolněná atmosféra, pozitivní naladění všech zúčastněných, perfektní zábava a noví přátelé nás utvrdili v tom, že Střední zdravotnická škola v Kroměříži pro nás byla správná volba, a tak se i na vyučování vlastně těšíme .

Fotogalerie zde

 


Související články