Senioři se loučili s létem

  • 29. Září 2014 - 9:58

Město Kroměříž připravilo pro starší obyvatele města celodenní program s názvem Senioři
se loučí s létem.

Ke spolupráci byla přizvána i naše škola. Dne 19. září 2014 jsme na výstavišti Floria v Kroměříži nabízeli měření ukazatelů nejen tělesného, ale i duševního zdraví. Budoucí zdravotničtí asistenti – žáci čtvrtého ročníku Aneta Smějová, Anička Solařová, Míša Pastyříková, Markéta Ryndová, Andrea Karpielová a David Klučka zjišťovali hladinu glykémie, měřili krevní tlak, vyhodnocovali BMI, saturaci i obvod pasu a určovali rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Celkem bylo provedeno kolem 180 měření.

Žákyně druhého ročníku oboru sociální péče Tereza Bartoňová, Aneta Gorčíková,
Nikol Hofírková, Tereza Křížová, Miloslava Skopalová a Denisa Zima se zaměřily na duševní kondici seniorů. Účastníci si mohli ověřit, jak zvládnou čichem a hmatem rozlišit různé vůně
a materiály. Prostřednictvím pracovních listů zase mimo jiné vyzkoušeli svůj postřeh, pozornost, slovní zásobu i krátkodobou paměť.

Setkání se seniory pro nás bylo potěšením, jejich opravdový zájem o nabízená měření
i cvičení nás mile překvapil. 

Fotogalerie zde


Související články