Seminář pro učitele základních škol

  • 13. Listopad 2014 - 11:48

V pátek 7. listopadu 2014 se učitelé ZŠ poprvé setkali v prostorách SZŠ Kroměříž, aby se podrobně seznámili s cílem a náplní projektu Středisko praxe při SZŠ Kroměříž.

Na úvod semináře" Příprava minipodniků z oblasti první pomoci" všechny přítomné přivítala Mgr. Kovářová a PhDr. Hanáková. Učitelům byla promítnuta prezentace Praktický nácvik odborných dovedností z oblasti poskytování první pomoci, v odborné učebně se mohli seznámit s pomůckami první pomoci a prakticky si vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Závěrem všichni zúčastnění diskutovali o stanovení forem a následné spolupráci, přípravě a plánování minipodniku. V následujících měsících budou probíhat elektronické konzultace mezi učiteli ZŠ a odborníky na výuku první pomoci z řad učitelů SZŠ Kroměříž. Bude vytvořen soubor metodických listů, který učitelům ZŠ usnadní praktickou realizaci minipodniku. Pro každou školu bude určen  mentor - odborný průvodce, který bude pomáhat při organizaci minipodniku, půjčovat pomůcky první pomoci, poskytovat odborné rady.

Samostatná fotogalerie zde

Ivana  Mikšíková, vedoucí střediska praxe

 


Související články