Zapojení odborníků z praxe do výuky


Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy a odborníků z praxe v rámci odborných či všeobecně-vzdělávacích předmětů tím, že se expert z praxe přímo zapojí do výuky. Díky spolupráci s odborníky se zlepší kvalita výuky a následně i výsledky vzdělávání žáků.

Články rubriky

Rodilý mluvčí ve výuce

  • 4. Červen 2018 - 12:03

V rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž v šabloně Zapojení odborníka z praxe do výuky jsme v 2.