Žákovská rada


Žákovská rada je autonomním poradním orgánem ředitelky školy. 

Vznikla v roce 2007 za účelem komunikace žáků s vedením školy. Od té doby přispívá svými názory a postřehy k řešení různých situací či problémů ze strany žáků. O aktuálních záležitostech se vede vzájemná debata s cílem dospět k tvůrčím závěrům a řešením.

Žákovskou radu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd, a to vždy v aktuálním složení pro daný školní rok. Rada zaznamenává problémy žáků a hájí jejich oprávněné zájmy, informuje je o důležitých změnách a termínech v průběhu školního roku, reprezentuje školu na veřejnosti při různých aktivitách, podílí se na zlepšování podmínek středoškolského vzdělávání a také na celkovém vývoji a rozvoji školy. Žákovská rada iniciativně předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (charitativní akce, dobrovolnické aktivity, společenské a sportovní akce, různé iniciativní nápady ze strany žáků) a podílí se na jejich realizaci.

Složení žákovské rady se pro aktuální školní rok stanovuje vždy na začátku měsíce září.

Ve školním roce 2016/2017 probíhají jednání žákovské rady formou pravidelných setkání žáků v termínech, které stanoví předsedkyně rady. Vždy 1x za měsíc se jednání rady zúčastňuje ředitelka školy. Ředitelka školy se také pravidelně setkává s předsedkyní žákovské rady. Návrhy, připomínky a podněty od žákovské rady ředitelka školy  pravidelně prezentuje a projednává  na jednáních poradního sboru, vedení školy nebo na jednáních pedagogické rady.

Složení žákovské rady ve školním roce 2017/2018

1. APospíšilová Lucie, Sedlářová Adéla 
1. BČernošková Žaneta, Malošíková Sophie 
2. AZapletalová Denisa, Závrbský Adammístopředsedkyně, předseda
2. BOlivík Miroslav, Kovář Filipweb, propagace školy
3. AČevelová Tereza, Šťastná Anna 
3. BSedláčková Markéta, Netopil Martin 
4. AHermanová Anastázie, Malušková Simona 

 


 

 

Články rubriky

Stručný zpravodaj Studentské rady

  • 17. Leden 2017 - 6:28

Dne 21. 11. 2016 se čtyři členky Studentské rady SZŠ Kroměříž zúčastnily  Studentského fóra na Starém pivovaru v Kroměříži spolu s dalšími studenty středních škol z Kroměříže. 

Studentská rada 2015/2016

  • 15. Říjen 2015 - 13:59

Studentská rada ve školním roce 2015/2016

Studentská rada v uplynulém 1. pololetí

  • 29. Leden 2015 - 10:58

Co nového ve studentské radě?

Pololetí neboli poločas a studentská rada

  • 31. Leden 2014 - 10:41

Studentská rada, která se pravidelně 1x měsíčně schází, se za první půlrok tohoto školního roku věnovala různým námětům a iniciovala některé nové věci na škole, např.:

První letošní jednání studentské rady s ředitelkou školy

  • 19. Září 2012 - 8:05

Dne 17. 9. 2012 se v příjemném prostředí učebny psychologie konala 1. letošní schůzka zástupců všech tříd a ředitelky školy.