Včlenění nových modelů spolupráce se zaměstnavateli do praktického vyučování

Učební praxe žáků SZŠ Kroměříž v NMS

  • 30. Červen 2015 - 8:46

Učební praxe je nedílnou součástí přípravy žáků pro budoucí povolání.

Soutěž v první pomoci pro žáky 1. ročníku

  • 30. Červen 2015 - 8:19

Dne 26. června se na Střední Zdravotnické škole Kroměříž uskutečnila soutěž první pomoci pro žáky 1. ročníku.

Den se záchranáři

  • 28. Červen 2015 - 6:32

Dne 18. 6. 2015 se na SZŠ Olomouc konal projektový den „Den se záchranáři“, kterého se zúčastnily všechny třídy 2. ročníků oboru zdravotnický asistent.

Psychosociální podpora žáků

  • 19. Únor 2015 - 9:43

Jednou z aktivit projektu Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž je psychosociální podpora žáků 4. ročníku, kteří se účastní dvoutýdenní odborné praxe.

Pracovník záchranné služby v hodinách PP

  • 19. Listopad 2014 - 10:50

 

Jednou z aktivit projektu je účast pracovníka zdravotnické záchranné služby v hodinách první pomoci.