Sportovní klub


 

Asociace školních sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením. AŠSK ČR byla založena na podzim roku 1992 a působí již ve všech okresech České republiky.  Naše škola je členem této organizace od 15. 9. 1999. Program činnosti je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit na základních a středních školách v době mimo vyučování. Profiluje se jako multisportovní organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky.

Posláním AŠSK je zaujmout žáky a studenty základních a středních škol přitažlivým programem, vytvářet u nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat jim alternativu pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek).

Stanovy AŠSK

 

Články rubriky

Rubrika zatím neobsahuje žádné články.