Soutěže


Škola se snaží žákům vytvořit takové podmínky, při nichž mohou uspokojit své ambice a uplatnit specifické schopnosti. Jednou z mnoha příležitostí, jak projevit schopnosti a zároveň se popasovat s konkurencí ostatních žáků, jsou různé soutěže, ať už vědomostní či dovednostní.

Mnohé soutěže jsou organizovány pouze pro žáky školy - říkáme jim školní soutěže. 

Školní soutěže

K těm tradičním a oblíbeným patří následující odborné soutěže:

 • soutěž v obvazové technice (foto 1, 2, 3),
 • soutěž v úpravě lůžka (foto 123),  
 • soutěž v první pomoci (foto 123).

Školní soutěže se konají také v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Jedná se o konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce (foto 123), která se skládá ze tří částí: kvízu, rozhovoru a poslechu. Žáci se také aktivně zúčastňují školního kola olympiády z českého jazyka, jejíž součástí je mluvnický test a slohová práce. Pro žáky, kteří vynikají v matematice je pořádána matematická soutěž (foto 1).

Zajímavou celoškolní soutěží je fotografická soutěž (foto 123), které se mohou zúčastnit žáci, učitelé, ale i přátelé, partneři a příznivci školy.

Neobvyklou soutěží je korespondenční soutěž ve znalostech lidského těla, v níž žáci školy prokazují své znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Soutěž v psychologii – tzv. Psychologická olympiáda probíhá formou veřejné prezentace odborné práce na aktuálně vyhlášené téma.

Mimoškolní soutěže

Žáci pravidelně reprezentují školu v řadě zajímavých soutěží. Největších úspěchů dosahují v celostátních soutěžích první pomoci (foto 123).

V roce 2010 žáci vyhráli soutěž v Jihlavě a v Brně, v Mělníku obsadili 2. místo. V roce 2011 družstvo naší školy vybojovalo opět 1.místo v Lhotce u Mělníka.                                    

Nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže v psychologii (foto 123) reprezentují školu v regionálním kole, v lepším případě i v kole celostátním.

Pravidelně se také zúčastňujeme festivalu ošetřovatelských kazuistik, který vyhlašuje SZŠ a VZŠ Zlín. V konkurenci žáků zdravotnických škol z celé republiky se žáci naší školy umisťují na předních pozicích.

Naši žáci nechybí ani na sportovních akcích, mezi které patří soutěž ve šplhu (foto 123), soutěž v basketbalu (foto 123) a každoročně pořádaný Sedláčkův memoriál (foto 123), což je oblíbená atletická soutěž.

V neposlední řadě škola podporuje účast žáků ve Středoškolské odborné činnosti.

Články rubriky

Turnaj v kopané

 • 2. Květen 2014 - 11:17

V dubnu se na naší škole uskutečnil turnaj v kopané. Všichni chlapci byli rozděleni do čtyřčlenných družstev.

Vítězství v celostátní soutěži první pomoci

 • 29. Duben 2014 - 11:44

23. - 24. 4. 2014 se družstvo dívek vydalo do 315 km vzdálené Lhotky u Mělníka, kde SZŠ z Mělníka pořádala již 9.ročník celorepublikové soutěže v poskytování PP.

Odvážní čtvrťáci soutěžili na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně

 • 27. Březen 2014 - 9:21

Letos již po desáté se žáci SZŠ Kroměříž Adriana Benešová, Dominik Soukup a Petr Bartoň účastnili přehlídky Středních zdravotnických škol v soutěži „Moje nejzajímavější kazuistika“ .

Plánované zápolení žáků v soutěžích první pomoci

 • 24. Březen 2014 - 10:15

Tak jako každý rok i letos se členové kroužku první pomoci utkají v souboji s žáky jiných středních zdravotnických škol naší republiky i se zástupci jiných zemí, a to v oblasti poskytování první pomoci.

Korespondenční soutěž z matematiky

 • 19. Březen 2014 - 13:17

Korespondenční soutěž z matematiky bude zahájena 26. března 2014. Zúčastnit se mohou žáci 1. - 4. ročníku.

Školní kolo soutěže v psychologii

 • 11. Březen 2014 - 10:10

Poslední únorový den (těsně před jarními prázdninami) proběhlo školní kolo Soutěže v psychologii a komunikaci nazývané také jako psychologická
 olympiáda.

Anglická středa

 • 24. Únor 2014 - 9:24

Ve středu 19. února hostilo Gymnázium v Holešově 8 nejlepších anglicky mluvících žáků ze středních škol celého okresu.

Okresní a krajské závody ve šplhu

 • 4. Únor 2014 - 12:30

Dne 4. 2. 2014 se na naší škole uskutečnily okresní a krajské závody ve šplhu.

Soutěž v úpravě lůžka

 • 19. Prosinec 2013 - 9:27

Dne 10. 12. 2013 se na naší škole konala soutěž v úpravě lůžek.

Mikulášský turnaj ve volejbale tříd

 • 13. Prosinec 2013 - 11:11

V prosinci proběhl na naší škole mikulášský turnaj ve volejbale tříd.

Stránky