Školní metodik prevence


Školní metodička prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Zaměřuji se především na prevenci rizikového chování žáků SZŠ Kroměříž (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.). Prevence je realizována různými aktivitami jako např. besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků. Při své práci spolupracuji především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci. Rovněž realizuji dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole. Z legislativy mám povinnost vytvořit tzv. Minimální preventivní program, což je dokument, který v sobě zahrnuje hlavní směry působení SZŠ Kroměříž, prostředky dosažení stanovených cílů, ale také konkrétní aktivity pedagogických pracovníků.

ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE:

Mgr. Barbora Hofrová

 • Konzultační hodiny:
  • pondělí: 9.40 - 10.45 hod
  • úterý:   10.55 - 11.40 hod
  • Konzultace je možná  kdykoliv po osobní domluvě.
 • Kontakty
  • SZŠ, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, 3. patro, místnost 317
  • tel.: 577 002 264
  • email:  hofrova.b@szskm.cz
  • schránka důvěry umístěná v přízemí školy pod hlavním schodištěm

____________________________________________________________________________________________________________

Minimální preventivní program 2017/2018 zde

Minimální preventivní program 2016/2017 zde:

Minimální preventivní program 2015/2016 zde:

Minimální preventivní program 2014/2015 zde:

___________________________________________________________________________________________________________

Plán činnosti školní metodičky prevence 2017/2018

Plán činnosti školní metodičky prevence 2016/2017 

____________________________________________________________________________________________________________

Školní preventivní strategie 2017/2019

Články rubriky

Přednáška ZVOLSI.INFO

 • 19. Únor 2018 - 8:55

Před jarními prázdninami proběhla přednáška z řad studentů Masarykovy univerzity v Brně, kteří založili projekt s názvem ZVOLSI.INFO a do naší školy přijeli diskutovat o otázkách propagandy či práci s (dez) informacemi. 

Školní psycholog a supervize pro pedagogy školy

 • 24. Říjen 2016 - 13:25

V rámci projektu ,,Zapojení školního psychologa do primární prevence střední školy“ proběhl dne 24.10.2016 další cyklus supervize pro pedagogy Střední zdravotnické školy Kroměříž. 

Supervize pro učitele SZŠ Kroměříž

 • 23. Srpen 2016 - 10:53

V rámci projektu  ,,Zapojení školního psychologa do primární prevence střední školy“(dále projekt), registrační číslo projektu RPO7 – 16DT2/010, proběhne dne 31.8.2016 na SZŠ Kroměříž vzdělávání pro pedagogy školy. 

Workshop na téma Úmluva o právech dítěte a kyberšikana

 • 19. Červen 2015 - 10:19

Dne 17. 6. se třídy 1.A a 2.B zúčastnily workshopu, pod projektem Nenech sebou zametat.

1.prosinec – Světový den boje proti AIDS

 • 1. Prosinec 2014 - 10:45

Dne 1. prosince si  opakovaně připomínáme, jako Světový den boje proti AIDS.

Charitativní akce Světluška

 • 22. Září 2014 - 9:59

I tento školní rok se naše škola zapojila do charitativního projektu s názvem Světluška.

Charitativní akce – Život dětem

 • 10. Červen 2014 - 9:46

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do charitativní sbírky ,,Srdíčkový den´´.

Charitativní akce ve 2. pololetí školního roku 2012/2013

 • 20. Květen 2013 - 11:35

I ve 2. pololetí školního roku se naše škola rozhodla zapojit do charitativní činnosti.

Charitativní akce FONDU SIDUS

 • 18. Prosinec 2012 - 8:44

V termínu od 26.11.-30.11.2012 proběhla na naší škole charitativní akce Fondu SIDUS, která pomocí zakoupené ozdobné placky, podpořila koupi lékařských přístrojů, pomůcek a léčebných pobytů pro děti.

Přednáška s policií ČR

 • 21. Březen 2012 - 12:17

    V rámci preventivních aktivit proběhl na naší škole cyklus přednášek s Policií ČR zaměřených  na problematiku protiprávního jednání.

Stránky