Maturitní zkouška - aktuální informace

Maturitní témata

  • 20. Listopad 2016 - 13:32

Maturitní témata pro obor Zdravotnický asistent denní forma studia

Příprava k maturitní zkoušce

  • 20. Září 2016 - 14:01

Katalogy požadavků pro maturitní zkoušku společné části školního roku 2016/2017

Přihlašování k maturitní zkoušce

  • 20. Září 2016 - 14:00

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2019/2020 se uskuteční v dubnu až červnu 2020. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 2. prosince 2019 řediteli školy.